Logopedie Blahová

Mgr. Pavla Blahová

Absolvovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika, mám dlouhodobé zkušenosti s poruchami učení. Po atestaci jsem otevřela soukromou praxi v Táboře a později i v Bechyni. Poskytuji komplexní péči, týkající se celé šíře logopedických diagnóz.

Nejčastěji se setkávám s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, poruchami artikulace hlásek, poruchami řeči doprovázejícími stavy po úrazech a po mozkových příhodách. Věnuji se specifickým poruchám učení, poskytuji vedení a terapii při obtížích se školní zralostí a grafomotorikou.

Zaměřuji se na myofunkční terapii, která pomáhá při poruchách polykání, dýchání a urychluje nápravu artikulace hlásek.

Mgr. Karolína Martinková

V současné době se mnou spolupracuje Mgr. Karolína Martinková, která sbírá zkušenosti v různých typech logopedických zařízení. Nyní je rodičovské dovolené a připravuje se na atestaci.

Mgr. Ladislava Mandelíčková

Od konce roku 2022 se k nám přidala Mgr. Ladislava Mandelíčková. Je absolventkou Ped.fakuty MU v Brně, vystudovala obor speciální pedagogika. Zaměřuje se na práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií a poruchami učení. Pracuje metodou tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina / absolventka certifikovaného kurzu na PedF UK /, byla též lektorkou tohoto kurzu v Praze a v Táboře. Má zkušenosti i jako učitelka MŠ v logopedické třídě. Dokončila obor učitelství pro 1 stupeň ZŠ a zároveň pokračuje v předatestační přípravě.